kim?

yaşamayanbilir

22 Şubat 2013 Cuma

Beş Şart - III
III – Bereket


Zekât (Arapça: الزَّكاةٌ), Nisap miktarı zenginliğe sahip olan Müslüman'ın, Allah rızası için belirli bir malın emredilen kısmını muayyen olanlara vermesidir.

"Mallarınızı zekât ile koruyunuz."

Zekât vermenin şartları,
  • Müslüman olmak
     %98,6. (sunni, alevi oranı bilinmemekte) 
  • Akıllı olmak
     %40. (hiçbir bilimsel değeri olmayan ancak tüm forumlarda ve seçkin evlerin salonlarında, yokkonduların kapı önünde kabul edilmiş oran.)    
  • Buluğ çağına girmek
     %73,4. (erkenciler hariç)
  • Özgür olmak
     Her 100 bin kişiden 142'si cezaevinde. Kalanların kaçı özgür, bilinmiyor.   
  • Nisap miktarı mala sahip olmak. (Nisap miktarı malın üzerinden 1 yıl geçmesi gerekir.)
     2012 yılı birinci üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla GSYH, yüzde 14,2′lik artışla 329 milyar 20 milyon lira oldu. 
       
  • Zekât verdiğin malın sahibi olmak
       Trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı, 2000 yılında 8,3 milyon iken 2010 yılında 15 milyona ulaştı.